Vanmiddag programmabespreking gehad. De aanmeldingen voor expo, muziek en/of workshop komen nog altijd binnen. Blijf jullie aanmelden. Kijk daarvoor op Aanmelden.
We kunnen al wel melden dat de maand juli erg in trek is. Hierover gaan we praten met de aanmelders. Doel: een zo slim mogelijke spreiding over alle maanden. Dit is ook de reden dat we met de publicatie van het programma even wachten tot 23 mei.
 


Comments
Leave a Reply