Op 27 maart 2014 vond het eerst pop-up kunstenaarscafé So Art! plaats. Georganiseerd door FemmeCulturel en vanuit de kunstenaarsgroep Kunstwarenhuis/Post-. Een van de bijzondere resultaten van ons gezamenlijke werk voor het Kunstwarenhuis VenD in Kerkrade.

Op dit avond informeerden we iedereen over de stand van zaken bij de mogelijke Kunstwarenhuizen in Heerlen en Geleen. Voor hen die er niet waren hieronder de hele tekst. Stand van zaken 27 maart:

"Tijdens de 4 maanden Kunstwarenhuis Kerkrade (juni-sept 2013) hoorden we vaak: dit moet in andere steden ook komen. Daar waren deelnemende kunstenaars en coördinatoren het natuurlijk mee eens. Vervolgens heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad van Heerlen gevraagd te onderzoeken of een Kunstwarenhuis in Heerlen mogelijk is. Daar is het overleg meteen opgestart. Parallel informeerde de gemeente Sittard-Geleen naar een mogelijke samenwerking in Geleen.

 

Beide trajecten lopen op dit moment. Het kost wat tijd. Dat heeft vooral te maken met ambtelijke en bestuurlijke processen, die nu eenmaal (en helaas) tijd kosten. In Heerlen is het best moeilijk om aan een grote locatie te komen tegen gebruikskostenvergoeding. Van alles geprobeerd. Inmiddels is er een in principe toezegging van Woonpunt, maar deze locatie is niet de meest geschikte (nog geen sanitair en water). De gemeente Heerlen onderzoekt of er toch geen eigen vastgoedmogelijkheden zijn en wil ons daarin koppelen aan een vrijplaats. Onlangs deed Jos van de Mortel een aanbod aan de Promenade of in de Bongerd. Daar hebben we positief op gereageerd, maar bij het schrijven van dit stuk weten we niet wat zijn antwoord is. De locatie in Geleen staat eigenlijk min of meer al vast en is in eigendom van de gemeente. Hier wordt het een onderdeel van een groter plan van aanpak in Geleen. Dat is nog vertrouwelijk.

 

Formule Kunstwarenhuis in  Heerlen en Geleen (hoofdlijn, samenvatting bij beiden)

 

Een kunst-, design-, muziek- en activiteitenpodium van 1000 m2 groot. Minimaal 20.000 bezoekers op jaarbasis. Exposities, verkoop, workshops en optredens door meer dan 200 (amateur) kunstenaars/ambachtslieden en enkele honderden muzikanten. Overigens worden de muziekevenementen alleen gebruikt om bezoekers te trekken voor de kunstenaars/­ambachtslieden. Er ontstaat nadrukkelijk geen apart structureel muziekpodium. Het Kunstwarenhuis stimuleert ook vestiging van kunstenaars, designers en ambachtslieden als zelfstandige bedrijven in de centra. Geschikte kandidaten worden begeleid, doorgeleid en blijvend gecoacht. Er wordt gezorgd voor publieksroutes door de stad, tussen gerelateerde locaties. In het beheer willen we er een leer/werkbedrijf van maken. Deelnemers delen de gebruikskosten. Coördinatiekosten via een kleine deelnemersbijdrage en andere fondsen. Ook zal weer met sponsoring (natura) worden gewerkt. Huis voor de Kunsten steunt de uitrol van het Kunstwarenhuis al."
 


Comments
Leave a Reply