Op 21 maart 2013 vergaderde het WMC over het zogenaamde scholenproject. In het kort: scholen adopteren een band (later meer info via WMC) en de kinderen gaan in de schooltijd op zoek naar informatie over herkomst en achtergrond van de band. Dit wordt o.a. verwerkt in kunst- en knutselwerkjes. En die komen samen in een mooie expositie. Plaats van expositie: liefst in ons Kunstwarenhuis VenD. Mooie samenwerking.
 


Comments
Leave a Reply