Eind september 2013 sloten we, zoals afgesproken, de deuren van onze vestiging in Kerkrade. Hieronder staat de inhoudelijke verantwoording richting het gemeentebestuur van Kerkrade:
"De 4 maanden waren erg succesvol. We mochten meer dan 5000 bezoekers verwelkomen. Elke maand exposeerde een nieuwe groep van ongeveer 30 kunstenaars. Dat brengt het totaal van betrokken kunstenaars net boven de 100. De 14 muziekuitvoeringen werden uitgevoerd door zo’n 250 muzikanten. Alle betrokkenen hebben aangegeven op deze manier samen meer projecten uit te willen voeren en hun krachten te willen bundelen. Vanuit deze gezamenlijke kracht hebben we een programma rond de sloop/nieuwbouw van het centrumplan voorgesteld en praten we met vastgoedeigenaren over de opening van kunstwarenwinkels,
  waarin kunstenaars/ambachtslieden tijdelijke winkels kunnen starten. Zoals u wellicht al wel weet is de formule van het kunstwarenhuis goed ontvangen bij de provincie en het Huis voor de Kunsten Limburg. Gezamenlijk werken we aan de opening van meerdere kunstwarenhuizen in de Limburgse stadscentra. Heel actueel overleggen we nu in Heerlen."
Lees voor een verdere stand van zaken het bericht hiervoor.

 


Comments
Leave a Reply